NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

martes, 17 de enero de 2012

Davant les brutals retallades de la GeneralitatCal una mobilització unitària que impose una política alternativa enfront de la crisi

Declaració d'Esquerra Anticapitalista

Davant la imminent aprovació pel Consell de la Generalitat Valenciana d'un paquet de brutals mesures d'ajustament que inclouria la reducció de la jornada dels interins a 25 hores amb retallada corresponent dels salaris; la reducció dels dies “moscosos”; la paralització de concessió de sexennis; i la reducció del 50% del complement específic dels funcionaris, Esquerra Anticapitalista manifesta el seu total rebuig davant aquest nou atac als drets de la gent treballadora.

Aquest nou ajustament, com els anteriors tant del govern central com del valencià, només tenen com a objectiu reduir el dèficit i la despesa públics per a poder pagar un deute que l'Estat i l'Administració han adquirit amb els bancs de manera totalment il•legítima, al veure reduïts els ingressos i augmentades les despeses amb motiu de la crisi i al negar-se- en aquestes circumstàncies -a modificar de manera progressiva el règim fiscal recaptant més dels que més tenen.

L'increment del deute públic- molt menor al deute privat d'empreses i de les mateixes entitats bancàries privades -ha estat també motivat per l'activitat especulativa de la Banca, que ha rebut diners a baix interés del Banc Central Europeu i de, manera immediata, ha comprat deute públic dels estats (com Grècia, Portugal, Irlanda, Espanya o Itàlia) que els proporciona uns beneficis  elevats. Al cas del govern valencià, aquesta situació s'agreuja per la mala gestió econòmica de d'aquesta administració que, de manera històrica, ha anat malgastant recursos públics.

Les retallades no serviran per a eixir de la crisi; enlloc de rellançar l'economia el que faran es enfonsar-la encara més cap a la depressió perquè l'economia no pot funcionar en una situació en que la gent treballadora veu com els seus salaris ja baixos són retallats i en la qual l'atur continua augmentant de manera progressiva i moltes persones han quedat ja o quedaran ja sense cap tipus de subsidi ni ajuda. Les retallades tindran també com a conseqüència un deterior important dels serveis públics, com sanitat i ensenyament, i afavoriran la política de privatitzacions que ja s'està desenvolupant.

Per a donar una eixida a la crisi favorable a la gent treballadora cal adoptar polítiques decididament contraposades a les actuals que incloguen mesures bàsiques com la creació d'una banca pública sota control social; la modificació del règim fiscal per a que paguen més el que més tenen; la moratòria i auditoria sobre el deute públic i l'impagament de tot aquell el que siga il•legítim; la millora de les condicions salarials i laborals de la gent treballadora, derogant lleis com la de la Reforma Laboral o la de la Reforma del Règim de Pensions; i un canvi del model productiu que servisca per a generar ocupació i per a fer el model sostenible, amb el desenvolupament dels sectors de les energies alternatives, el transports, la agricultura i els serveis socials de tot tipus.

Aquesta política alternativa només s'imposarà amb una forta mobilització popular i de la gent treballadora, que tindrà que ser llarga i sostinguda; requerirà d'un alt nivell d'organització i haurà de tenir en perspectiva enllaçar amb altres mobilitzacions similars en altres països d'Europa. La confluència unitària de totes les forces sindicals, polítiques i dels moviments socials, incloent al del 15-M, és ara imprescindible. Esquerra Anticapitalista treballarà per a fer això possible i donarà el seu suport a totes les mobilitzacions i accions que a partir d'ara es mamprenguen contra el pla d'ajustament de la Generalitat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario