NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

domingo, 28 de febrero de 2010

NECESITAT URGENT:


                                                                                                   
Des de la renovació de la Coordinadora Provincial del Corrent d'Esquerra Socialista, poc s'ha avançat. A excepció d'actes puntuals a Onil i El Campello, no s'ha afrontat la necessària planificació per a implantar i consolidar el Corrent d'Opinió en la província.

És necessari que, a la major brevetat, l'actual coordinadora afronte els diferents esdeveniments i es posicione sobre els mateixos: el suport a les organitzacions sindicals en la seua oposició a la modificació de l'edat de jubilació i al calcule del compute per a la mateixa, l'absència de plans d'actuació contra la crisi en les diferents ciutats i pobles de la província d'Alacant, l'aprofitament partidista que la dreta està fent de les inversions del Pla E, la inexistència d'una verdadera oposició en la institució provincial i l'escassa visualització de la mateixa, el desenrotllament de l'organització comarcal provinent del Congrés de P.V. ( buidant-ho de contingut polític), el procés d'elecció de candidatures que s'acosta i la mecànica en les mateixes, etc.

Igualment, hem d'estructurar una línia programàtica mínima que aportar al debat sobre els programes electorals dels pròxims comicis electorals municipals, així com uns criteris mínims per a l'elecció dels pròxims representants en la institució provincial.

Però, per a avançar en el creixement del debat hi ha un aspecte que no hem d'oblidar: enfortir a Esquerra Socialista quantitativament i cualitavament. L'aspecte quantitatiu no és un fet menor. Hem d'afrontar un verdader pla d'actuació que ens de a conéixer entre l'afiliació i, al mateix temps, incrementar el nombre d'adscrits/es al Corrent. Açò no pot ser d'una altra manera que a través de l'organització d'actes en les diferents agrupacions comptant amb els companys que ocupen càrrecs orgànics i institucionals.  Igualment és necessari establir un contacte amb els òrgans de direcció provincials perquè, en la mesura que es puga, transmetre-li els nostres debats i conclusions.

Tot això, es planteja amb l'objectiu de construir una posició ideològica i programàtica que servisca de contrapés a les posicions que pretenen fer bascular la nostra organització cap a posicions ambigües i no exemptes de perillosos acostaments a posicions polítiques conservadores, amb l'excusa d'un "centrisme" que, inevitablement, ens portarà a aprofundir la deriva  que en l'actualitat situa al nostre partit en l'oposició, al no tindre projectes verdaderament alternatius.

La unitat de l'esquerra, a nivell programàtic, és un altre dels aspectes en els que s'ha d'incidir. En la majoria de les poblacions, l'hegemonia electoral de la dreta no podrà ser derrotada a menys que existisquen posicionaments clares i concretes de la totalitat de formacions d'esquerres. És necessari incidir en la necessitat coordinar programes i establir vies de coordinació a nivell polític per a avançar en el camí de futurs acords.

No hay comentarios:

Publicar un comentario