NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

domingo, 10 de mayo de 2009

CCOO PV exigeix atenció immediata a les persones aturades sense cobertura i manté que el PAVACE encara és vàlid


Pel que fa a les mesures impulsades des del Govern Estatal per tal de fomentar l’ocupació, Josep Tomàs, secretari d’Ocupació de CCO PV afirma que “en un intent de mantenir l’esperança, solament podem dir que encara no han sortit l’efecte desitjat”. Pel que fa al Pla confiança, Tomàs manifesta que el Sindicat espera que el Consell faça una convocatòria per tal d’abordar aquestes mesures, ja que de moment no es fan efectives. “L’única resposta actual del Consell als aturats i a les aturades no pot dependre del consentiment estatal per generar més deute”.

L’atur enregistrat al País Valencià durant el mes d’abril augmentà respecte al mes anterior en 9.015 persones fins arribar a 441.597 desocupats/ades, xifra que representa un increment del 2,08% respecte al mes anterior, i un 77,33% en termes interanuals, per la qual cosa són molt superiors ambdós paràmetres als del conjunt d’Espanya, on el nombre de persones desocupades ascendeix a 3.644.880. Castelló continua sent la província on més ha crescut l’atur en un any de tot l’Estat espanyol, en un 123,15%. Mentre la taxa interanual d’Alacant és del 67,03% i de València del 77,54%, ambdues superiors a les del conjunt d’Espanya amb un 55,86%.

L’increment de la desocupació al col·lectiu de persones aturades sense ocupació anterior és una de les xifres que més preocupa al Sindicat. Amb els 1.288 que s’incorporen aquest mes, ja suposen quasi 21.000 persones, sobretot joves, al País Valencià, que encara no han pogut trobar feina des que finalitzaren els seus estudis, o després d’haver-los deixat per treballar uns pocs mesos a la construcció, quan aquesta encara era el motor de la nostra economia. Pel que fa a la contractació, Tomàs destaca que enguany s’han realitzat sols el 60% dels contractes que es feren l’any passat durant el mes d'abril.

Segons CCOO PV, les dades de l’atur del mes d’abril confirmen l’esgotament d’un model de creixement basat en la construcció, i posen de manifest la necessitat d’una nova política d’ocupació que done respostes als aturats i a les aturades sense ingressos i genera veritable confiança en els treballadors i en les treballadores castigats per la crisi. L’evolució interanual i el diferencial amb les dades estatals, mostren l’esgotament d’un model de creixement insostenible, basat en la construcció i en l’esperança que, de manera indefinida, aquest sector fera de motor del sistema econòmic, mentre es feia molt poca cosa per evitar el deteriorament dels sectors industrials creadors de major valor afegit.

Les propostes i prioritats sindicals quant a aquesta situació comencen per millorar l’atenció a les famílies aturades que actualment ja estan sense ingressos “ja siga implementant les xarxes i les polítiques actives d’inserció, o mitjançant prestacions adients”. Respecte al mercat de treball “primer cal aturar els colps, per a la destrucció d’ocupació”. Segons Tomàs caldria arbitrar respostes financeres de crèdit i suport a les PIME; desenvolupar la Llei de dependència, amb tot el seu potencial d’atenció social i d’ocupació; garantir una oferta pública d’escolarització de 0 a 3 anys; l’atenció a tots els sectors en crisi, que actualment són tots!; desenvolupament rigorós de la formació ocupacional.

El secretari d’Ocupació ha volgut destacar la urgència de la millora i de l’adequació dels serveis de recerca i d’orientació laboral: les cues del SERVEF són solament una de les deficiències que pateixen els treballadors i les treballadores, i que hem de resoldre tots a una i com més aviat millor”.

El País Valencià és la quarta autonomia pel que fa a la destrucció d’ocupació. Hem estat el paradigma del model productiu que ens ha dut a la situació actual. A hores d’ara és evident la necessitat d’un replantejament fonamental per part de les administracions que permeta assentar un nou model de creixement i d’ocupació, i que tinga com a referents fonamentals els criteris de sostenibilitat i d’estabilitat en l’ocupació reflectits en el PAVACE.

No hay comentarios:

Publicar un comentario