NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

jueves, 4 de marzo de 2010

Esquerra Socialista PSPV-PSOE en El Campello, s'adherix al manifest sindical de CCOO i UGT en el seu rebuig al debat plantejat sobre la prolongació de l'edat de jubilació i ampliació del calcul per a les percepcions."Abans d'iniciar un nou procés de negociació per a la reforma de les pensions, és convenient que culminen els temes que encara estan pendents de l'Acord de Pensions de 2006:

• La integració en el Règim General del Règim Especial Agrari i el Règim Especial d'Empleades de Llar.

• Rebaixar l'edat de jubilació als treballadors sotmesos a condicions laborals penoses, tòxiques, perilloses o insalubres.

CCOO i UGT proposen:

• Afavorir i millorar la figura de la Jubilació Flexible, de manera que, mantenint l'edat legal de jubilació als 65 anys, els treballadors puguen voluntàriament triar entre anticipar o retardar l'edat de jubilació. La Jubilació Flexible, que ja existix al nostre país, ajuda a la sostenibilitat del sistema, i no suposa cap retall de drets.

• Millorar el finançament del Sistema de Pensions. Culminar la separació de fonts, de manera que el finançament públic assumisca íntegrament, entre altres, els complements a mínims (més de 4.000 milions d'euros a l'any es paguen amb cotitzacions). Millora del Salari Mínim Interprofessional (fins a acostar-ho al 60% del salari mitjà) per a millorar les cotitzacions.

• Continuar millorant les pensions mínimes per a situar-les per damunt del llindar de la pobresa.

• L'adopció de mesures que fomenten la permanència dels treballadors de més edat del mercat de treball, reforçant les polítiques actives dirigides a este col·lectiu i contra la discriminació per raons d'edat.

• La millora del model productiu, de manera que tots els treballadors tinguen una ocupació de qualitat i amb drets, amb salaris suficients, que permeta assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini.

• Crear mesures que milloren la protecció social dels treballadors majors de 50 anys que han sigut expulsats del mercat de treball.

• En compte de situar l'objectiu únicament en la reducció de gastos, ha d'abordar-se una nova estructura d'ingressos que garantisca la suficiència financera del sistema de Seguretat Social.

Les reformes han de ser acordades, no imposades

UGT i CCOO manifestem el nostre més absolut rebuig d'abordar la sostenibilitat del sistema de pensions per mitjà de mesures de retall dràstic de la protecció social.

El Pacte de Toledo des de 1995 ha facilitat el consens dels agents socials (sindicats i empresaris) i els partits polítics perquè les reformes de les pensions es feren amb acord de tots, i que no s'utilitzen com a instrument de confrontació política.

La participació de les organitzacions socials a través del Diàleg Social assegura que les reformes no impliquen un retall als drets dels treballadors, i que sempre contribuïsquen a assegurar el sosteniment del sistema públic de pensions.

Rebutgem les propostes del Govern perquè són:

REGRESSIVES

Perquè qualsevol treballador necessitaria més de 15 anys de cotització per a tindre dret a una pensió.

INSOLIDÀRIES

Perquè carrega els retalls sobre els futurs pensionistes.

EQUIVOCADES

Perquè se centren en el gasto de la Seguretat Social i no en els ingressos, i incomplixen compromisos ja adquirits per a incrementar les aportacions públiques al finançament del sistema.

IMPRUDENTS


Perquè amenacen de trencar el consens polític i social necessaris per a l'estabilitat del sistema."
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario