NUEVO BLOG

NUEVO BLOG
EL HERMANO PEQUEÑO DE RECUPERANDO IDEAS.

jueves, 13 de mayo de 2010

DAVANT DE LES MESURES DE RETALLS SOCIALS.La coordinadora local de la corrent Esquerra Socialista en l'Agrupació Socialista El Campello, i conegudes les mesures presentades pel president del Govern, el company J.L.R Zapatero, EXPRESSEN:

Considerem que, des de l'inici de la crisi han sigut necessàries mesures no havent afrontat El Govern reformes estructurals com una reforma fiscal verdaderament progressiva i progressista. Ara, la resistència que ha mantingut el company Zapatero s'ha vist doblegada per les pressions de la Unió Europea, al FMI i el president dels USA, el Sr. Obama. I l'haver-se doblegat a les pressions ha propiciat que, amb precipitació ( segons la nostra opinió) haja presentat un paquet de mesures absolutament desequilibrat.
Els retalls que afecten els funcionari@s públics, no s'han explicat prou, generant un clima de crispació que únicament beneficia a la dreta política i que tindrà un eco significatiu en la mediàtica. S'ha d'estructurar la proposta de retall salarial, perquè una gran majoria de funcionari@s públics guanya menys d'1,200 euros i, en principi, recaurà damunt ells/es una càrrega que ni han provocat ni mereixen.

La resta de propostes és, evidentment qüestionable o com a mínim discutible. Considerem que:

·        Prèviament a la congelació de les pensions s'hauria d'adoptar la mesura de fer-ho amb les que sobrepassen una determinada quantitat.

·        Que la no retroactivitat en les ajudes a la Dependència perjudiquen clarament l@s ciudadan@s de la Comunitat Valenciana i Madrid (entre altres) perquè la Llei de Dependència no s'està aplicant amb rigor, la qual cosa, de mantindre's la no retroactivitat, provocarà majors injustícies, si és possible.

·        Que, a pesar d'anunciar mesures fiscals a les rendes més altes, este hauria d'haver sigut el primer punt de la proposta del Govern (el IRPF, les SICAV, la banca, l'impost sobre patrimoni i de societats, etc).

·        Que l'estalvi en els ajuntaments i comunitats autònomes no és, ni comprensible ni aplicable, a menys que es concreten mesures clares i contundents que hagen de ser aplicades obligatòriament: regulació de salaris de càrrecs públics, nombre de dedicacions exclusives en funció de població, limitació ( i inclús prohibició) de contractacions de personal de confiança, etc.

·        Que les organitzacions sindicals havien d'haver sigut informades prèviament i no després de la seua presentació en el Parlament, perquè han sigut elles les que han mantingut una posició coherent i sensata enfront de les crides contínues a la mobilització contra el govern del PSOE, amb l'únic objectiu de desgastar-ho en benefici propi.

Des del nostre àmbit d'actuació política, considerem igualment que El Govern ha suplantat al Partit, adoptant una decisió que, segons la nostra opinió, hauria d'haver sigut debatuda en els òrgans de direcció, amb l'objectiu d'ajustar-la, millorar-la i adaptar-la, tenint en compte a totes i cada una de les posicions internes. El nostre partit, com a organització hauria eixit enfortit i la democràcia millorada.

Creem que la Coordinadora de País Valencià ha de posicionar-se i promoure un posicionament de la Coordinadora Federal de la Corrent Esquerra Socialista PSOE, deixant clara, la nostra lleialtat, però la nostra actitud crítica, a l'haver-hi com n'hi ha, altres propostes que, com a mínim haurien de ser tingudes en compte i debatut.

COORDINADORA CORRENT ESQUERRA SOCIALISTA PSPV-PSOE AGRUPACIÓ SOCIALISTA EL CAMPELLO (l'ALACANTÍ)

No hay comentarios:

Publicar un comentario